Categoriën aanmaken

Categoriën maken en indelen

Aandachtspunten

  Vergeet niet bij gegevens>Hoofdcategorie GEEN in te stellen indien het een hoofdcategorie is en anders een      groep te kiezen waar deze onderdeel van is. Helemaal niets invullen resulteert in het niet tonen van de categorie.

  Vergeet niet op 'Geheugen opschonen' te drukken na toevoegen van Categoriën!